Stappenplan bij het verwijderen van asbest

asbest

Besluit je om asbest te gaan verwijderen dan zijn daar tegenwoordig strenge regels aan verbonden. Vóór verwijdering van asbest moet je een asbestinventarisatie laten uitvoeren en achteraf is het nodig voor een eindcontrole. 

Stap één: de asbestinventarisatie

Het is erg lastig om zelf asbest te herkennen. Zo kun je bijvoorbeeld asbest golfplaten herkennen aan hun witte, blauwe of bruine kleur. Echter kun je asbestvezels niet met het blote oog herkennen. Om zeker te zijn van asbest is het van belang om een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Wil je asbest inventariseren dan moet je dat altijd laten doen door een asbestinventarisatiebedrijf met certificering. Krijg je met een bedrijf te maken die niet de nodige certificaten heeft dan mag het asbest niet verwijderd worden. Je bent volkomen vrij om zelf een bedrijf uit te kiezen om asbest te laten verwijderen zolang dit bedrijf maar aan de certificering voldoet. Het rapport dat je meekrijgt van het inventarisatiebedrijf moet bij de sloopmelding worden toegevoegd.

Stap twee: het verwijderen van asbest

Wanneer je over het rapport beschikt kan je een asbestverwijderingsbedrijf opdracht geven om het asbest te laten verwijderen. Net zoals bij het asbestinventarisatiebedrijf heeft een asbestverwijderingsbedrijf de nodige certificaten nodig. Maak met dit verwijderingsbedrijf duidelijke afspraken welk asbest er precies verwijderd moet worden en hoe dat moet worden gedaan. Meestal is het niet verplicht om alle asbest te verwijderen, maar het is wel voor de meest handliggend. Zoek jij een gecertificeerd bedrijf? Neem gerust contact op met Gaertner Milieutechniek en informeer naar de mogelijkheden.

Vervolgstap: asbest afvoeren en laten storten

De saneerder krijgt de taak om het asbestafval af te voeren en uiteindelijk te laten storten. En ook hier gelden er strenge voorschriften. Al het asbest moet namelijk luchtdicht zijn en daarnaast dubbel verpakt worden. De saneerder voert het asbestafval af. Dat betekent dat je niet zelf het afval mag afvoeren en naar een specifieke stortplaats mag brengen. 

Stap drie: de eindcontrole

Is de sanering voltooid dan vindt de eindcontrole plaats. Deze controle controleert of er nog asbestmateriaal is achtergebleven. Daarnaast vindt er een visuele inspectie plaats door een geaccrediteerd bedrijf. Dit wordt gedaan “op het oog”. Bij het verwijderen van de daken vindt er altijd een buitensanering plaats waarbij een visuele inspectie meestal voldoende is. Na de eindcontrole mag de saneringslocatie pas weer worden betreden. Zo’n controle is er speciaal voor dat je garantie hebt dat de sanering goed en zorgvuldig is uitgevoerd.

Bouwking Redactie
Wij schrijven veel en graag over uiteenlopende klussen in en rondom het huis. Klussen die we, soms met enige sturing, zelf kunnen verrichten.
Back To Top